FinanciŽle informatie
Uw verschil in Euro's
Financieel Nieuws
Veel Gestelde Vragen
Afspraak maken
Maak een vergelijking

Lange Termijn Sparen Fiscaal - Jaarlijkse aangifte van taks op het lange termijn sparen.

Terug naar het vorige scherm!

Banken, verzekeringsmaatschappijen en andere instellingen moeten in bepaalde gevallen de taks op het lange-termijnsparen(LTS) heffen. Ze zijn verplicht tot het opstellen op magneetdrager van de jaarlijkse staat van de verzekeringscontracten of de spaarrekeningen waarvoor zij de taks op het lange-termijnsparen hebben gekweten gedurende het voorafgaand burgerlijk jaar.

 

Deze magneetdrager dient voor 1 juni van elk jaar te worden verzonden naar of afgegeven op het CIV van de sector Registratie en Domeinen. In september worden de ontvangen magneetdragers één voor één verwerkt; een arbeidsintensief, omslachtig en traag proces (30 à 40 % van de aangiften is niet volledig correct en moet worden teruggestuurd).

 

In samenwerking met de administratie ontwikkelde het CCFFprojectteam van de firma Unisys een nieuwe toepassing. Deze zal de betrokkenen de mogelijkheid bieden om vanaf 1 januari 2005 de aangiften elektronisch, via internet, in te dienen: ofwel via een online webformulier, ofwel via het versturen van een off line aangemaakt xml-bestand. Authentifi catie met digitale handtekening (certifi caten klasse 3) en het onmiddellijk terugzenden van een ontvangstbewijs geven maximale beveiliging en bewijskracht.

 

Onmiddellijke validatie online van de gegevens en het verzenden van een e-mail met het resultaat zorgen ervoor dat die gegevens snel kunnen worden gecorrigeerd. Foutieve aangiften kunnen overigens door de indieners online worden doorgehaald: een belangrijk nieuw pluspunt.

 

De opsporings- en documentatiediensten kunnen twee soorten rapporten opvragen voor de controle van de instellingen. Voor het consultatieprogramma voor vermogensonderzoek (TP380) en voor de Directe Belastingen worden bestanden op mainframe aangemaakt.

 

Op 10 mei ll. werd de nieuwe toepassing met een live demo voorgesteld aan vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging van Banken (BVB-ABB) en van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia). Deze demo werd zeer gunstig onthaald en werd de basis van een constructieve dialoog. Een aantal verbeteringen werd reeds aangebracht en op vraag van de deelnemers zal het programma in de loop van september worden opgestart voor testen door de eindgebruikers.

 

De LTS-toepassing is een aanzet tot verdere ontwikkelingen binnen het CCFF, zoals onder meer de door de Belgische Vereniging van Banken gevraagde elektronische verzending van de kennisgevingen, na het overlijden van een klant, aan de registratiekantoren (lijsten 201). Het ter beschikking stellen van deze toepassing, die gebruik maakt van de huidige standaarden, is een belangrijke stap in de (beveiligde) communicatie van gegevens tussen de FODen zijn partners en is dus veelbelovend voor de toekomst.

 

Andere Productgroepen

   


 
 

sitemap - Links

Copyright © 2008 beleggenensparen.be All Rights Reserved.