FinanciŽle informatie
Uw verschil in Euro's
Financieel Nieuws
Veel Gestelde Vragen
Afspraak maken
Maak een vergelijking

Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen - Betere fiscaliteit voor zelfstandigen en KMO’s

Terug naar het vorige scherm!

Er zijn heel wat fiscale maatregelen waar de zelfstandige, hetzij als natuurlijke persoon hetzij binnen de vennootschap kan genieten. Individueel pensioensparen, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, de groepsverzekering, een hypothecaire lening of dienstencheques kunnen de fiscaliteit voor zelfstandigen en kmo's verbeteren. Een overzicht.

Zelfstandigen moeten niet hopen op een royaal wettelijk pensioen. Het aanvullend pensioen (de zogenaamde tweede pijler) kan de kloof tussen het laatst verdiende loon en het pensioen zoveel mogelijk dichten. Een pensioeninkomen dat vergelijkbaar is met wat een werknemer via de eerste en tweede pijler bereikt, kan de zelfstandige opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). En het is fiscaal interessant voor de zelfstandige.

Het VAPZ behoort tot de tweede pijler of de collectieve pijler van het Belgische pensioensysteem. Het VAPZ wordt afgesloten door een natuurlijke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent. Het maximale bedrag dat gespaard en dus afgetrokken kan worden, is voor een zelfstandige in hoofdberoep 2.686,04 euro voor 2008.

De betalingen worden afgetrokken tegen de hoogste schijf van de personenbelasting. De zelfstandige hoeft geen taksen te betalen op de VAPZ-bijdragen. Door het VAPZ betaalt de zelfstandige niet alleen minder belastingen, hij mag ook een vermindering van de sociale bijdragen verwachten, aangezien het beroepsinkomen verminderd wordt met de VAPZ-premies. De sociale bijdragen moeten betaald zijn voor het einde van het jaar, anders kan de zelfstandige de premie niet fiscaal aftrekken.

VAPZ OF GROEPSVERZEKERING?

Zelfstandigen kunnen hun pensioenopbouw ook optimaliseren via de vennootschap. Wanneer het bedrijf de premies voor de pensioenverzekering (zoals bijvoorbeeld een groepsverzekering) betaalt, dan wordt het gespaarde bedrag buiten het belastbaar inkomen gehouden en wordt het ook niet betrokken bij de berekeningsbasis voor de sociale lasten. Premies voor de groepsverzekering zijn volledig fiscaal en sociaal aftrekbaar binnen de vennootschap. Op de premies van de groepsverzekering is wel een taks van 4,4 procent verschuldigd.

Voor een zelfstandige is een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) fiscaal de meest gunstige vorm voor pensioenopbouw binnen de tweede pijler. De pensioenuitkering wordt minder belast dan binnen de groepsverzekering. Toch kent het VAPZ beperkingen. De fiscale voordelen zijn alleen geldig voor een premie van maximaal 8,17 procent van het begrensde beroepsinkomen.

De zelfstandige kan die twee maatregelen combineren als hij de 80 procentregel respecteert: de som van het wettelijke en aanvullende pensioen mag niet groter zijn dan 80 procent van het laatste bruto jaarinkomen.

Extra sparen voor het pensioen kan ook via individueel pensioensparen. Dat kan door te beleggen in een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. In 2008 was het pensioensparen beperkt tot 830 euro per persoon. Dat bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. Het fiscale voordeel van pensioensparen is groot. Er is een belastingvermindering van 30 tot 40 procent. Op 830 euro kan dat oplopen tot 332 euro per jaar, afhankelijk van het belastbaar inkomen en de gezinssituatie. Wie aan fiscaal pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering heeft tot 31 december om de maximale premie van 830 euro te betalen aan de bank of verzekeraar. De zelfstandige kan de premie niet in 2009 betalen en fiscaal aftrekken van de inkomsten in 2008.

WONING

Ook dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. De cheques zijn voor 30 procent aftrekbaar, zodat elke cheque na aftrek 4,69 euro kost. De belastingvermindering is geldig zolang het totale aankoopbedrag niet hoger ligt dan 2.310 euro per kalenderjaar.

De zelfstandige kan daarnaast van nog enkele maatregelen genieten via de vennootschap. Behalve de pensioenopbouw zijn er voor de zelfstandige enkele maatregelen om een woning of auto te financieren. Dat is niet volledig belastingvrij, maar het verlaagt wel de belastingdruk. Wie een hypotheeklening heeft afgesloten voor de aankoop of bouw van zijn woning, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van de aftrek enige woning. De voorwaarde is dat de woonst waarvoor de zelfstandige geleend heeft de eigen en enige woning is op 31 december van het jaar waarin hij heeft geleend. Wie energiebesparende investeringen doet in zijn woning, zoals het plaatsen en vervangen van dubbele beglazing, isoleren van het dak, vervangen of onderhouden van de stookketel, het plaatsen van zonnepanelen, krijgt een belastingvermindering van 40 procent, met een maximum van 2.600 euro voor het inkomstenjaar 2007. Dat geldt niet alleen voor eigenaars, maar ook voor huurders.

 

Andere Productgroepen

   


 
 

sitemap - Links

Copyright © 2008 beleggenensparen.be All Rights Reserved.